MH/Mental description of MJ-litter

< back

Karlstad Bk 8 Maj 2011. Remember The Time, You Are Not Alone, Human Nature, Man In The Mirror och Rock With You.
4 september 2011. Smile.

Mh-testet är tänkt att utföras på hundar som är mellan ett till ett och ett halvt år för att se vad de har nedärvt från sina föräldrar utan för stor påverkan av miljö. Naturligtvis tycker jag att ett Mh test även bra för en vuxen hund, dock ger det mig feedback i mitt sätt att tänka på mentaliteten när jag parar, för att se om tanken jag hade gick åt rätt håll.

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You
Smile

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Smile

Följer med villigt. Engagerar sig.

Man In The Mirror
Rock With You

Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Human Nature
Smile

Accepterar. Är neutral.

You Are Not Alone Rock With You

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Remember The Time
Man In The Mirror

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse.

Smile

Leker – startar långsamt men blir aktiv.

Rock With You

Leker aktivt, startar snabbt.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror

Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet.

Smile

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Rock With You

Griper direkt med hela munnen.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror

Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.

Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You
Smile

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

You Are Not Alone

Biter – drar emot, släpper, tar om.

Remember The Time

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a 1. JAKT
Förföljande
Startar ej.

Remember The Time
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You

Startar men avbryter.

You Are Not Alone Smile

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande
Startar ej.

Remember The Time
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You

Startar men avbryter.

You Are Not Alone
Smile

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b 1. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.

Remember The Time You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You
Smile

Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b 2. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You
Smile

Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.

Remember The Time

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You
Smile

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter alt oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Rock With You

Kontroll, avbrott förekommer.

Human Nature
Smile

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Remember The Time
You Are Not Alone
Man In The Mirror

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You
Smile

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

You Are Not Alone Human Nature
Rock With You

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Går fram till den dolda men talande figuranten.

Remember The Time
Man In The Mirror
Smile

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Rock With You
Smile

Leker ej men visar intresse.

Man In The Mirror

Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Rock With You
Smile

Blir aktiv men avbryter.

Man In The Mirror

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Smile

Flyr högst 5 meter.

Rock With You

Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

You Are Not Alone Human Nature

Rock With You
Smile

Visar enstaka hotbeteenden.

Remember The Time

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Man In The Mirror

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen alt går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.

Remember The Time
Man In The Mirror

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

You Are Not Alone Rock With You

Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet.

Human Nature

Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You 

Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna.

Smile

Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.

You Are Not Alone
Rock With You
Smile

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Remember The Time
Human Nature
Man In The Mirror

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar.

Smile

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

You Are Not Alone Human Nature
Man In The Mirror

Flyr högst 5 meter.

Rock With You

Flyr mer än 5 meter.

Remember The Time

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden.

Rock With You

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Remember The Time Man In The Mirror

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.

You Are Not Alone
Human Nature
Smile

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.

You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Smile

Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Remember The Time

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Rock With You

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Man In The Mirror
Rock With You
Smile

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

Man In The Mirror
Rock With You

Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Smile

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig alt engagerar sig inte.

Rock With You

Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.

Human Nature Man In The Mirror

Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.

Remember The Time
You Are Not Alone

8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Rock With You

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.

Remember The Time You Are Not Alone
Man In The Mirror

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Human Nature

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad alt går inte fram i tid.
Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden.

You Are Not Alone Human Nature

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Smile

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Remember The Time
Man In The Mirror

Går fram till spöket utan hjälp.

Rock With You

8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Man In The Mirror

Besvara kontakt när figurant bjuder.

Smile

Tar kontakt själv. Balanserad.

Remember The Time
You Are Not Alone
Human Nature
Rock With You

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse.

Remember The Time
Rock With You

Leker – startar långsamt men blir aktiv.

Man In The Mirror
Smile

Leker aktivt, startar snabbt.

You Are Not Alone Human Nature

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej.

Remember The Time
Rock With You

Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen.

You Are Not Alone Human Nature
Man In The Mirror

Griper direkt, hugger föremålet.

Smile

10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

You Are Not Alone
Human Nature

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet.

Smile

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.
Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet.

Rock With You

Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

Remember The Time
Man In The Mirror

 < back