MH for Xitamiz Trayan and Nevars Joyful

Mental description for Xitamiz Trayan and Nevars Joyful

 

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Trayan
Joy
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig.
Trayan
Joy
Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Joy
Accepterar. Är neutral.
Trayan
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse.
Joy
Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Trayan
Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej.
Joy
Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.
Trayan
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.
Joy
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper.
Trayan
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a 1. JAKT
Förföljande
Startar ej.
Trayan
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Joy
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande
Startar ej.
Trayan
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Joy
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b 1. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.
Trayan
Griper ej, nosar på föremålet.
Joy
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b 2. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.
Trayan
Griper ej, nosar på föremålet.
Joy
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Joy
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.
Trayan
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter alt oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Trayan
Joy
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.
Joy
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
Trayan
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
Trayan
Joy
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Trayan
Joy
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Trayan
Joy
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Trayan
Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.
Joy
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.
Joy
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Trayan
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen alt går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.
Trayan
Joy
Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.
Joy
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna.
Trayan
Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Joy
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Trayan
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp.
Trayan
Hukar sig och stannar.
Joy
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Joy
Går fram till skramlet utan hjälp.
Trayan
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.
Trayan
Joy
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Trayan
Joy
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Trayan
Joy
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig alt engagerar sig inte.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.
Joy
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.
Trayan
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig 
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Trayan
Joy
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad alt går inte fram i tid.
Joy
Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden.
Trayan
Går fram till spöket när förarn ståd bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figurant bjuder.
Joy
Tar kontakt själv. Balanserad.
Trayan
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej.
Trayan
Joy
Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej.
Trayan
Joy
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Trayan
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.
Joy
Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.