Xitamiz Otiz

Xitamiz OtizXitamiz OtizXitamiz OtizXitamiz Otiz

Se uch No uch Fin uch Dk uch Int uch Nord uch Nord V-06 Xitamiz Otiz ”Otto”

Född/born: 2004.11.16
Höjd/height: 49cm
Vikt/weight: 17,7kg
HD/hips: A
Öga/eye: UA 2012 (2011, 2010, 2007)
Tänder/teeth: Fulltandad med korrekt bett/full and proper mouth
Inga vaccinationsreaktioner/no post vaccinal reaction
Dilute: Dd (anlagsbärare/carrier)
vWd: fri / free
Godkänd mentalbeskrivning (MH)
Godkänd exteriörbeskrivning

About Otto

Otiz är en riktig glad hund som tycker livet är positivt, han har en förmåga att som sin mor Plexus Meja ständigt gå med svansen i svajning. Han är en mycket social öppen och trevlig hund, och underbart snygg och stilig kille. Under året 2006 blev han utställd och han har fått fantastiga resultat, killen går och vinner det mesta. Om ni vill se mer fakta om dem kan ni gå in på hunddata via SKK;s hemsida. Om man ska säga något som är lite negativt om ”Otto” är det att han har ett mycket gott öga åt vilt och lite torra trampdynor.

Puppies by Otto

Kennel Magica Deabby´s (2012)
Tik: Hotbobber´s Abby Flowergirl ”Milla”

Kennel Ference (2011)
Tik: RKF, EE, LV, LT, RU, BALT CH, RKFW-10 Sini-Minin Mocca

Pedigree

Pedigree - Xitamiz Otiz

Descriptions about Otto

Mental description (MH)

Exterior description

 

Mental Description (MH)

Domare: Bengt Pettersson Södertälje, 2006-05-20 Känd mental status

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Otiz Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.Otiz Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Otiz Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontakt- beteende. Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren.
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv.Otiz Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Otiz Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Otiz Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Första försöker Otiz Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Andra försöker Otiz Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT Gripande Nonchalerar bytet/ springer ej fram. Första försöket Otiz Griper ej, nosar på föremålet. Andra försöket Otiz Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4.  AKTIVITET Är oupp- märksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- förhöjningar. Otiz Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Otiz Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar. Otiz Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Otiz Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kropps- ställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse.Otiz Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse.Otiz Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVER- RASKNING Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undarmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Otiz Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVER- RASKNING Hot/agg Visar inga hot- beteenden.Otiz Visar enstaka hotbeteenden. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVER- RASKNING Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden. Otiz Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVER- RASKNING Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan- manöver.Otiz Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVER- RASKNING Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Otiz Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUD- KÄNSLA Rädsla Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. Otiz
7b. LJUD- KÄNSLA Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden. Otiz Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUD- KÄNSLA Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan- manöver.Otiz Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUD- KÄNSLA Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.Otiz Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hot- beteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Otiz Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.Otiz Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll. Flyr längre  än kopplets längd. Kan  ta stöd av publiken eller lämna platsen. Otiz
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad. Otiz Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden. Går fram till spöket när förarn ståd bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figurant bjuder. Otiz Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Otiz Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande Griper ej.Otiz Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.> Otiz Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

Exterior Description

Domare: Maria Landegård Nora, 2006-11-19 Godkänd exteriörbeskrivning