Xitamiz Olivia

Xitamiz OliviaXitamiz OliviaXitamiz Olivia

SEUCH DKUCH NOUCH FINUCH INTUCH NORDUCH KBHV-08 NV-07 Xitamiz Olivia

Född/born: 2004.11.16
Höjd/height: 47,5cm
Vikt/weight: 14,4kg
HD/hips: A
Öga/eye: UA 2013 (2006,2007,2010)
Tänder/teeth: Fulltandad med korrekt bett/full and proper mouth

Inga vaccinationsreaktioner/no post vaccinal reaction.
Dilute: DD (ej anlagsbärare/free)
vWd: fri/free

Godkänd mentalbeskrivning (MH)
Godkänd exteriörbeskrivning

About Olivia

Olivia är en lugn dam, hon är ibland en spjuver som under en promenad kan springa ner på ett fält för att valla fåglar, för hon tycker att man ska förbi där, vare sig jag vill det eller inte. Hon kan också ta en leksak för att på egen hand leka med den och kasta den högt så det viner i luften. Hon är mycket lättvindig då hon oftast nonchalerar både personer och andra hundar, ja om inte de kommer hem och fikar, då ska man sitta med, för det kan ju hända att gästerna bjuder på något om man sitter och ser lite söt ut. Olivia ler och pratar väldigt mycket, hon talar om i fall man är sen med maten genom ett läte som låter som en blandning av ett nys med ett knorr, hon är en rolig dam. Många behandlar hon som luft, men det finns vissa människor man vet är på plats om man kommer till en utställning, hon markerar lååångt i förväg, och då sitter endera Leena Ekroth, Xitamiz kennel, eller Gert (som har hennes bror Xitamiz Othello, med Ulla- Britt), de är mycket speciella människor för Olivia, ja och så min sambo, de två har en relation som är mycket viktig för Olivia.

Puppies by Olivia

Kennel Noticeable, O-kullen (2008)
Hane: Xitamiz Paladin

Pedigree

Pedigree Xitamiz Olivia

Descriptions about Olivia

MENTAL DESCRIPTION (MH)

EXTERIOR DESCRIPTION

Mental description (MH)

Domare: Sven-einar Holmsten
Karlstad, 2006-04-22

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.Olivia Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontakt-
beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.Olivia Följer med villigt. Engagerar 
sig.
Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar,
gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar.
Morrar och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.Olivia Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende.
Accepterar. Intensivt kontakt-
beteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.Olivia Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Olivia Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.Olivia Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej.Andra försöketOlivia Startar men avbryter.
Första försökerOlivia
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.Olivia
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4.
AKTIVITET
Är oupp-
märksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.Olivia Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.Olivia Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del.Olivia Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.Olivia Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kropps-
ställning och/eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.Olivia Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.Olivia Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVER-
RASKNING
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.Olivia Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVER-
RASKNING
Hot/agg
Visar inga hot-
beteenden.
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under en längre tid.Olivia Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVER-
RASKNING
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.Olivia Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVER-
RASKNING
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undan-
manöver.Olivia
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVER-
RASKNING
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.Olivia Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUD-
KÄNSLA
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.Olivia
7b. LJUD-
KÄNSLA
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Olivia Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUD-
KÄNSLA
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undan-
manöver.
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.Olivia Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUD-
KÄNSLA
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.Olivia Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hot-
beteenden.
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.Olivia Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Olivia
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.Olivia
Flyr längre
än kopplets längd. Kan
ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad.Olivia Går fram när föraren talar med figuranten
/lockar på hunden.
Går fram till spöket när förarn ståd bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figurant bjuder.Olivia Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-
beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.Olivia Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Olivia Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.Olivia Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser
/ avstår skott.

Exterior description

Domare: Ove Andersson, Ann Englund
Uddevalla, 2008-07-17
Ej godkänd

Samarbete Fö :   02
Samarbete TL. :   04
Gripa ta tag 5 m :   03
Gripa ta tag 40 m :   03
Gripa hålla 5 m :   03
Gripa hålla 40 m :   04
Gripa slita dra 5 m :   02
Gripa slita dra 40 m:   02
Förföljande :   02
Förföljande gripande:   03
Uthållighet :   06
Social självsäkerhet:   KEB
Social nyfikenhet :   KEB
Socialt samspel :   KEB
Handlingsförmåga :   KEB
Anpassningsförmåga :   KEB
Koncentration :   KEB
Avreaktion :   KEB
Minnesbilder :   KEB
Rädsla :   KEB
Aggressivitet :   KEB
Nyfikenhet :   KEB
Skott :   KEB