Plexus Meja

Plexus MejaPlexus MejaPlexus MejaPlexus MejaPlexus MejaPlexus Meja

KORAD SEUCH NOUCH DKUCH NORDUCH SEVCH SKBV Plexus Meja

Årets avelshund SSPK 2006
Årets avelshund Pinschersektionen 2007
Årets veterantik SSPK 2009
Årets veterantik Pinschersektionen  2009
Årets veterantik SSPK 2010
Årets veterantik Pinschersektionen 2010

Född/born: 2001.03.21
Höjd/height: 49 cm
Vikt/weight:
HD/hips: A
Öga/eye: UA 2010.04.12 (2007, 2006, 2005, 2004, 2002)
Tänder/teeth: Fulltandad med korrekt bett/full and proper mouth

Inga vaccinationsreaktioner/no post vaccinal reaction
Dilute: DD (ej anlagsbärare/free)
vWd: fri / free

Godkänd mentalbeskrivning (MH)
Mentaltest 2-4år/years (MT)
Godkänd exteriörbeskrivning

About Meja

Meja är min tredje hund och är det mest perfekta jag någonsin kommer att ha, att en hund kan vara så lagom, är väldigt imponerande. Hon är otroligt balanserad och har tåga, vilket gör att hon slappar när inget händer och jobbar när vi ska jobba. Det är aldrig några problem med någonting, helt underbar. Hon är den enda i sitt slag det är jag övertygad om, det kan även hennes imponerande meritlista visa. Att beskriva henne i några ord, en snäll stolt Madame. Det enda hon har problem med det är kloklippning, det är för henne fruktansvärt.

Meja är min så kallade grunden i kenneln och jag ska göra allt för att vårda det Meja har tillfört till rasen skall fortskrida. Hon är en mycket god nedärvare och om man tittar på hennes barn så är de mycket imponerade. Det finns även mycket information via Xitamiz kennel, Leena Ekroth som har haft O och Q-kullen efter Meja.

Puppies by Meja

Kennel Xitamiz, O-Kullen (2004)
Hane: SE UCH Xitamiz Hickory

Kennel Xitamiz, Q-Kullen (2005)
Hane: FI UCH INT UCH NORD UCH SE V-07 Xitamiz Kaxe

Kennel Noticeable, N-Kullen (2007)
Hane: KBHV-04 KORAD SE UCH NUCH NORDUCH Rattenjäger Ewig Eine Eins

Pedigree

Pedigree Plexus Meja

Descriptions about Meja

Mental description (MH)

Mental test (MT)

Exterior description

 

Mental description (MH)

Domare: Fredrik Smedin
Enköping, 2002-06-16
Känd mental status

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.Meja Intensivt kontakt-
beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar 
sig.Meja
Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar,
gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar.
Morrar och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.Meja Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende.
Accepterar. Intensivt kontakt-
beteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Meja Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Meja Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.
Meja
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter.
Andra försöker
Meja
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Första försöker Meja
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
Andra försöket Meja
Griper ej, nosar på föremålet.
Första försöket Meja
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. 
AKTIVITET
Är oupp-
märksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar. Meja
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.Meja Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.Meja Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Meja Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kropps-
ställning och/eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.Meja Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.Meja Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVER-
RASKNING
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undarmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Meja Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVER-
RASKNING
Hot/agg
Visar inga hot-
beteenden.Meja
Visar enstaka hotbeteenden. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVER-
RASKNING
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.Meja Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVER-
RASKNING
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undan-
manöver.
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. Meja Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVER-
RASKNING
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Meja Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUD-
KÄNSLA
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Meja Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUD-
KÄNSLA
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Meja Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUD-
KÄNSLA
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undan-
manöver.Meja
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUD-
KÄNSLA
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.Meja  Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hot-
beteenden.
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Meja Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott.Meja
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.
Flyr längre 
än kopplets längd. Kan 
ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Meja
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad.Meja  Går fram när föraren talar med figuranten
/lockar på hunden.
Går fram till spöket när förarn ståd bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figurant bjuder. Meja Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-
beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Meja Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Meja Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.Meja Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet. Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser
/ avstår skott.

Mental test (MT)

Domare: Pia Johansson, Marianne Hagman
Täby, 2004-10-16
Poäng: 144

Mentala egenskaper Bedömning Värde Poäng + Poäng –
Tillgänglighet
koeff: 15
Tillgänglig, öppen 3 45
Kamplust – jakt
koeff: 8
Liten 1 8
Kamplust – social
koeff: 6
Liten 1 6
Temperament
koeff: 10
Livlig 3 30
Skärpa
koeff: 5
Måttlig utan kvarstående aggressivitet 3 15
Försvarslust
koeff: 5
Liten 1 5
Nervkonstitution
koeff: 35
Nervösa tendenser 1 35
Hårdhet
koeff: 8
Måttligt hård 3 24
Dådkraft
koeff: 8
Liten -1 8
Skottfasthet Skottfast


Exterior description

Domare: Annemarie Thomassen
Haninge, 2002-12-20


Helhet Höjd 49 cm
Längd 50 cm
Bröstdjup Grund 22 cm
Bröstkorg Oval
Benstomme Korrekt
Muskulatur Välutvecklad
Halsskinn Korrekt
Huvud/Rygglängd Välbalanserad
22/44
Typ Välbalanserad
Färg Korrekt
Stickelhår Inga
Pigment Korrekt
Päls: strävhet Korrekt
Päls: form Korrekt
Könsprägel Korrekt
Huvud Huvudform Korrekt
Skallparti Korrekt
Nos-skall-linje Parallell
Stop Markerat
Nosparti: längd Korrekt
Nosparti: form Korrekt
Ögon: färg Korrekt mörkbruna
Ögon: form Ovala
Öron: ställning Välburna
Öron: ansättning Korrekt
Öron: storlek Korrekt
Bett Saxbett
Antal tänder Korrekt
Fram Halslängd Korrekt
Bröstkorgens längd Korrekt
Förbröst Välutvecklat
Frambensvinklar Korrekta
Armbågar Välställda
Mellanhänder Korrekta
Tassar: form Korta, runda & slutna
Tassar: ställning Korrekta
Manke (markering) Välmarkerad
Rygglinje Korrekt
Länd Korrekt
Bak Kors: längd Korrekt
Kors: lutning Korrekt
Svans: hållning Korrekt
Lår Välutvecklat
Knävinklar Korrekta
Hasvinklar Korrekta
Rörelse Bakifrån Parallella
Hasleder: fasthet Fasta
Framifrån Parallella
Armbågar: fasthet Fasta
Handlovar: fasthet Korrekt
Rygg Fast
Steglängd Vägvinnande
Tillgänglighet Korrekt – öppen, tillgänglig
Hanterbarhet Korrekt – hanterbar
Skottfasthet