Palmgårdens Vilja- RIP-

Vilja and ZorroPlexus Meja & Palmgårdens ViljaPalmgårdens Vilja

Palmgårdens Vilja

Ras/Breed: Rottweiler
Född/born: 1993-09-04
HD/hips: ua
AD: lindrig utbredning (1)
Tänder/teeth: Fulltandad med korrekt bett

About Vilja

En sån här hund får man aldrig igen. En lugn (absolut inte slö), oerhört snäll hund, vilken klippa. Hon blev dock vid vuxen ålder skottberörd och det kan hända att jag kunde ha träna bort det, det blev dock inte så. Vi blev i alla fall uppflyttade till lägre klass spår.
Vilja var en otrolig hund, jag tycker att stabilare finns/fanns nog inte. Det var lite synd det där med skotten, för min Vilja hon hade kunnat bli ALLT, och hon var ALLT i och för sig, vi hade bara inte papper (om man nu behöver det) på det. Alla ville ha/köpa Vilja, grannen, mamma, bruksfolk, kan en hund få bättre betyg, jag tvivlar. Men det är klart det har ju med en bra uppfödare att göra, det var ju Mia som hade en bra tik, Ticina så denna underbara V-kullen kom till. För det var/är otroligt många bra individer i denna kull.

Vi gick på korning men visste pga skottet att vi inte skulle få titeln. Jag ville i vilket fall se hur våran ”fillifjonkan”, löste problem. Det gjorde hon genom sin nyfikenhet och godmodighet, om jag får använda sådana termer. Om det skulle finnas några negativt över Vilja så var det kanske matfixering, men var man Palmgårdare så var man.

Vilja fick somna in 1 februari, 2005, hon blev 11 och ett halvt.
En klok vän sa till mig när jag tog bort Zorro. Tänk på en jättestor bukett med röda rosor, dock finns det en svart, det är den dagen du tar bort din hund. Men trots den svarta rosen, vilken underbar bukett det är.

Pedigree

Pedigree - Palmgardens Vilja

Descriptions about Vilja

MENTAL DESCRIPTION (MH)

EXTERIOR DESCRIPTION (MH)

MENTAL TEST (MT)

EXTERIOR DESCRIPTION (MT)

 

Mental description (MH)

Domare: Kerstin Blennholt
1994-10-15
Känd mental status

1 2 3 4 5
1. KONTAKT Avvisar kontakt
– morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.Vilja Intensivt kontakt-
beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
2a. LEK Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Vilja Leker mycket aktivt startar snabbt. Svårt att bryta
2b. LEK
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar först på föremålet. Griper – försiktigt eller nyper i föremålet. Griper – direkt med hela munnen, klipper. Griper direkt – klipper och skakar.Vilja
2c. LEK
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.Vilja Biter och klipper direkt, sliter och drar emot till testledaren släpper. Biter, klipper och skakar direkt. Sliter och drar tills testledaren släpper. Skakar föremålet.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter – fullföljer ej sträckan. Startar tveksamt
– ökar farten efter hand.
Startar med hög fart.
Båda försökenVilja
Startar direkt – med mycket hög fart. Springer förbi bytet.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar föremålet, springer ej
fram till eller förbi föremålet.
Griper ej – är vid föremålet utan att nosa. Griper ej – nosar på föremålet. Griper tveksamt.
Båda försöken Vilja
Griper direkt.
4. AKTIVITET Oupp-
märksam, ointresserad, inaktiv.
Uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Uppmärksam och något orolig – vandrar runt och nosar efter hand. Vilja Uppmärksam och orolig – växlar snabbt aktiviteter, gräver, biter i pinnar och stenar, hoppar på föraren. Uppmärksam och mycket orolig. Växlar mycket snabbt aktiviteter. Gnäller, skäller, drar i kopplet.
5a. AVST.LEK
Rädsla
Stannar – kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undan-
manöver hastigt, utan att vända sig bort. Vilja
Flyr högst 5 m. Flyr mer än 5 m.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden – skall och/eller morrningar. Vilja Visar hotbeteenden – skall och/eller morrningar. Visar hotbeteenden och attacker, avslutas med bett. Går direkt till attack och bett.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går fram när föraren talar till dockan och ev. lägger ner den. Går inte fram. Går fram till dockan när förare står bredvid. Går fram till dockan när föraren gått halva avståndet. Går fram med låg kropps-
ställning till dockan utan hjälp.Vilja
Går direkt fram till dockan utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Avreaktion
Gör inga undan-
manöverer.
Vilja
Går i en liten båge första gången tittar åt sidan andra gången, gör ingen undanmanöver tredje gången. Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot. Drar i sträckt koppel från dockan första gången går i båge andra och tredje gånge. Drar i sträckt koppel från dockan minst två gånger.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar – kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undarmanöver – hastigt, utan att vända sig bort. Flyr högst 5 meter. Vilja Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger handen på skramlet och ev talar till det. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren går halva avståndet. Går fram med låg kroppsställing till skramlet – utan hjälp. Vilja Går fram till skramlet – utan hjälp.
6c. ÖVERRASKN.
Avreaktion
Gör ingen undan-
manöver. Vilja
Går i en liten båge första gången, tittar åt sidan andra gången, gör ingen undan-
manöver tredje gången.
Går i båge första gången, går i liten båge andra gången, tittar åt sidan treje gången Drar i sträckt koppel från skramlet första gången, går i båge andra och tredje gången. Drar i sträckt koppel från skramlet minst två gången.
7a. ÖVERFALL
Flykt
Flyr ej. Backar – avbryter snabbt flykten. Gör undan-
manöver – sidan mot figuren, avbryter flykten.Vilja
Flyr, men vänder i kopplets längd. Flyr i kopplets längd.
7b. ÖVERFALL
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka kropps- och ögonhot – pendlar mellan hot och undvikande. Kan skälla.Vilja Visar upprepade kropps- och ögonhot – inga attacker. Kan skälla. Visar kropps- och ögonhot, följs av attack. Kan skälla. Går direkt till attack (bettförsök). Kan skälla.
7c. ÖVERFALL
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontaktförsök – besvarar ej. Besvarar kontaktförsök. Tar kontakt då figuranten tilltalar föraren. Tar kontakt med passiv figurant. Vilja
8a. SPÖKEN
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden – avvisar eller undviker. Visar enstaka hotbeteenden – avvaktar eller undviker. Gör pendlingar mellan hot och unvikande-
beteenden. Vilja
Gör pendlingar mellan hot och attack efter halva sträckan. Gör pendlingar mellan hot och attack under hela sträckan.
8b. SPÖKEN
Rädsla
Visar inga flykttendenser – uppehåller sig framför föraren. Visar enstaka flykttendenser – uppehåller sig framför föraren. Gör pendlingar mellan flyktstart och kontroll – uppehåller sig i huvudsak framför föraren. Gör avbrutna flykter – uppehåller sig bakom föraren. Vilja Flyr kopplets längd i momentets första tredjedel.
8c. SPÖKEN
Avreaktion
Går fram när föraren talar till figuranten och eventuellt tar av förklädnaden. Går farm till figuranten när föraren står bredvid.Vilja Går fram till figuranten när föraren går halva avståndet. Går fram med låg kropps-
ställning till figuranten – utan hjälp.
Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
9. SKOTTPROV Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Reaktioner som försvinner efter de första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Vilja Visar kvarstående oro efter flera skott. Kan ej uppta tidigare aktivitet. Visar ökade flykt-
tendenser.
Flyr vid de första skotten
– lämnar platsen.

Exterior description (MH)

 

Helhetsintryck Höjd Liten 57 cm
Längd Lång 64 cm
Bröstdjup Korrekt –
Till armbågen
29 cm
Helhetsintryck Något lätt
Könsprägel Korrekt
Benstomme Något klen
Muskulatur Korrekt – Välutvecklad
Päls & Färg Päls – längd Korrekt – Medellångt
Päls – struktur Korrekt
Underull Korrekt
Tanfärg Något ljus
Tecken Korrekta – avgränsande, medelstora (??)
Huvud Skallform Korrekt – något välvd
Nosform Korrekt – proportionerlig
Stop Otillräckligt
Underkäke Något klen
Bett Korrekt – saxbett
Pigment i mun Korrekt – svart
Ögon – färg Korrekt – mörkbrun
Ögon – form Korrekt – oval
Ögon – storlek Korrekt – medelstora
Ögonlock strahet Korrekt – strama
Öron – storlek Korrekt – medelstora
Öron – ställning Korrekt – välburna
Stramhet huvud-hals Något överflödigt skinn
Bål & Ben Bröstkorg – form Korrekt – välvälvd
Bröstkorg – längd Något kort
Ländens längd Lång
Förbröst Korrekt – välutvecklad
Skuldervinkel Knappt vinklad
Frambens ställning Något tåvid
Hasvinkel Korrekt – välvinklad
Knävinkel Korrekt
Tassar Korrekt – slutna, välvda
Kors – lutning Korrekt – något sluttande
Kors – bredd Korrekt – brett
Lårbredd Korrekt
Rygglinje Korrekt
Kors – längd Korrekt – medellångt
I Rörelse Rygg fasthet Korrekt – stram
Frambensrörelsen Något tåtrånga
Spårvidd fram Något tåtrång
Bakbensrörelser Korrekta
Spårvidd bak Korrekta
Armbåde fasthet Något lösa
Handlovar fasthet Något lösa
Steglängd Något korta
Tillgänglighet Korrekt – öppen, tillgänglig
Hanterbarhet Korrekt – hanterbar
Skottfasthet

Mental test (MT)

Domare: Lena Ferm, Anders Jansson
Vällingby, 1997-08-09
Summa: 136
Minskningstal (±): 28
Slutpoäng: 108

MENTALA EGENSKAPER BEDÖMNING VÄRDE POÄNG + POÄNG –
Tillgänglighet
koeff: 15
Tillgänglig, öppen 3 45
Kamplust – jakt
koeff: 8
Liten 1 8
Kamplust – social
koeff: 6
Obetydlig 2 12
Temperament
koeff: 10
Livlig 3 30
Skärpa
koeff: 5
Liten utan kvarstående aggressivitet +1 5
Försvarslust
koeff: 5
Liten +1 5
Nervkonstitution
koeff: 5
Nervösa tendenser + 5
Hårdhet
koeff: 8
Något vek 2 16
Dådkraft
koeff: 8
Liten -1 8
Skottfasthet Skottberörd

Exterior description (MT)

Exteriörbeskrivning – Korning

Helhetsintryck Höjd Liten 57 cm
Längd Lång 64 cm
Bröstdjup Korrekt –
Till armbågen
29 cm
Helhetsintryck Något lättt
Könsprägel Korrekt
Benstomme Något klen
Muskulatur Korrekt – Välutvecklad
Päls & Färg Päls – längd Korrekt – Medellångt
Päls – struktur Korrekt
Underull Korrekt
Tanfärg Något ljus
Tecken Korrekta
Huvud Skallform Korrekt
Nosform Korrekt
Stop Något Otillräckligt
Underkäke Något klen
Bett Korrekt – saxbett
Pigment i mun Korrekt – svart
Ögon – färg Korrekt – mörkbrun
Ögon – form Korrekt – oval
Ögon – storlek Korrekt – medelstora
Ögonlock strahet Korrekt – strama
Öron – storlek Korrekt – medelstora
Öron – ställning Korrekt – välburna
Sramhet huvud-hals Något överflödigt skinn
Bål & Ben Bröstkorg – form Korrekt – välvälvd
Bröstkorg – längd Något kort
Ländens längd Lång
Förbröst Korrekt – välutvecklad
Skuldervinkel Knappt vinklad
Frambens ställning Något tåvid
Hasvinkel Korrekt – välvinklad
Knävinkel Korrekt
Tassar Korrekt – slutna, välvda
Kors – lutning Korrekt – något sluttande
Kors – längd Korrekt – medellångt
Kors – bredd Korrekt – brett
Lårbredd Korrekt
Rygglinje Korrekt
I Rörelse Rygg fasthet Korrekt – stram
Rygg – fasthet Korretkt – stram
Frambensrörelsen Något tåtrånga
Spårvidd fram Något trång
Bakbensrörelser Korrekta
Spårvidd bak Korrekta
Armbåde fasthet Något lösa
Handlovar fasthet Något lösa
Steglängd Något korta
Tillgänglighet Korrekt – öppen, tillgänglig
Hanterbarhet Korrekt – hanterbar
Skottfasthet