Noticeable Salt of Joy

Salt Of JoySalt of JoySalt Of JoySalt Of JoyNoticeable Salt of Joy - BIR Valp 2011, Pinschersektionen

Noticeable Salt of Joy ”Lisa”

BIM Valp Pinschersektionen 2011

Född/born: 2011.05.13
Höjd/height: ca 48 cm
Vikt/weight:

HD/hips: HD B
Öga/eye: Clear 2012
Tänder/teeth: Korrekt bett

Inga vaccinationsreaktioner/no post vaccinal reaction.
Dilute: DD (ej anlagsbärare/free)
vWd: fri / free

Mentalbeskrivning (MH)
Mentaltest 2-4år/years (MT) TBA
Exteriörbeskrivning TBA

Pedigree

Pedigree DR-litter

Descriptions about Lisa

MENTAL DESCRIPTION (MH)

MENTAL TEST (MT)

EXTERIOR DESCRIPTION

Mental description (mh)

TBA

Mental test (MT)

TBA

Exterior description

TBA