Nevars Joyful-RIP-

Nevars JoyfulNevars JoyfulNevars JoyfulNevars Joyful

SEUCH Nevars Joyful ”Joy”

Född/born: 2007.09.12
Död/Died: In spring 2012 in an accident
Höjd /height: 49cm (10/10-10)
Vikt /weight: 15kg (april -10)
HD/hips: A
Öga/eye: UA 2011.09.27 (2010, 2009)
Tänder/teeth: Korrekt bett. Genom en olyckshändelse har
tre tänder opererats bort, tandintyg finns.

Inga vaccinationsreaktioner/no post vaccinal reaction.
Dilute: DD (ej anlagsbärare/free)
vWd: fri/free

Godkänd mentalbeskrivning (MH)
Mentaltest 2-4år/years (MT)
Godkänd exteriörbeskrivning

About Joy

Joy är ”mammas tös” men hela familjen är ju även viktigt för henne. Hon älskar dottern då det gärna blir lite bus då, och busa tycker hon om samt att min dotter har roliga leksaker, tex radiostyrd helikopter. Jag är inte så busig som person, så hos mig ska hon gosa. Hon ler mycket och om man säger nej till henne så svarar hon alltid med ett leende, hon tycker nog att om man ler så kan det ju funka ändå. Hon är mycket lekfull med andra hundar, och hennes stil är att hon sätter upp en tass i ansiktet, på hundar, eller människor. Hennes svans går hela tiden, och hennes speciallitet är jakt på möss. Hon är så duktig råttjägare, snabb som blixten, och tillsammans med Xitamiz Olivia gör de underverk här i skogen där jag bor. Hon är elegant, stram och kvadratisk en mycket tjusig hund. Genom en olycka, då hon jagade en älg, har hon genom operation blivit av med tre tänder, men hennes bett var korrekt innan operation vilket det naturligtvis finns intyg på. Joy har inget emot kloklippning hon ligger lugnt och fint när vi har vår pedikyr. Hon har också en päls av lite grövre kvalitet, som innebär att hon inte är speciellt känslig för väder och vind.

Puppies by Joy

Kennel Noticeable, DR-Kullen (2011)
Hane: KORAD NUCH SEUCH DKUCH NORDUCH INTUCH DKV-10 BH Xitamiz Trayan

Pedigree

Pedigree Nevars Joyful

Descriptions about Joy

MENTAL DESCRIPTION (MH)

EXTERIOR DESCRIPTION

Mental description (mh)

Domare: Tiina Utas Wiklund
Södertälje, 2010-04-11

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.Joy Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig.Joy Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.Joy Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse.Joy Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej.Joy Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.Joy Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a 1. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Joy Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Joy Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b 1. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet.Joy Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b 2. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.Joy Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.Joy Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter alt oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.Joy Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.Joy Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.Joy Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.Joy Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.Joy Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.Joy Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.Joy Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen alt går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.Joy Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.Joy
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.Joy Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar.Joy Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.Joy Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.Joy
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.Joy Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.Joy Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig alt engagerar sig inte.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.Joy
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.Joy
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad alt går inte fram i tid.Joy Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden. Går fram till spöket när förarn ståd bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figurant bjuder.Joy Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej.Joy Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej.Joy Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.Joy Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.


Exterior description

Domare: Åke Cronander
Södertälje, 2010-10-10
Godkänd exteriörbeskrivning

H
E
L
H
E
T
1 Höjd: 49cm Medelstor
2 Kroppslängd: 50cm Kvadratisk
3 Bröstdjup: 25cm Djup
4 Bröstkorg Oval
5 Benstomme Korrekt
6 Muskulatur Välutvecklad
7 Halsskinn Korrekt
8 Huvud/Rygglängd 19/38 Välbalanserad
9 Typ Välbalanserad
10 Färg Korrekt
11 Tecken Korrekt
12 Stickel hår Inga
13 Markeringar Korrekt
14 Mask P/S Korrekt
15 Pigment Korrekt
16 Päls: strävhet Korrekt
17 Päls: form Korrekt
18 Testikelstatus
19 Könsprägel Korrekt
H
U
V
U
D
20 Huvudform Korrekt
21 Skallparti Korrekt
22 Nos-skall-linje Parallell
23 Stop Markerat
24 Nosparti: Längd Korrekt
25 Nosparti: Form Korrekt
26 Ögon: Färg Ljusa
27 Ögon: Form Ovala
28 Öron: Ställning Välburna
29 Öron: Ansättning Korrekt
30 Öron: Storlek Korrekt
31 Bett Saxbett
32 Antal tänder Saknas 3 (intyg)
F
R
A
M
33 Halslängd Korrekt
34 Bröstkorgens längd Korrekt
35 Förbröst Outvecklat
36 Frambensvinklar Korrekta
37 Armbågar Välställda
38 Mellanhänder Korrekta
39 Tassar: Form Korta, runda o slutna
40 Tassar: Ställning Korrekt
41 Manke (markering) Obetydlig
42 Rygglinje Korrekt
43 Länd Korrekt
B
A
K
44 Kors: Längd Korrekt
45 Kors: Lutning Sluttande
46 Svans: Hållning Korrekt
47 Lår Välutvecklat
48 Knävinklar Knappa
49 Hasvinklar Korrekta
R
Ö
R
E
L
S
E
50 Bakifrån Parallella
51 Hasleder: Fasthet Fasta
52 Framifrån Vida/Lösa
53 Armbågar: Fasthet Utåtvridna
54 Hanlovar: Fasthet Fasta
55 Rygg Fast
56 Steglängd Vägvinnande