MH/Mental description of TL-litter

< back

Filipstad, 26/5 2012
Beskrivare: Peter Lind

Mh-testet är tänkt att utföras på hundar som är mellan ett till ett och ett halvt år för att se vad de har nedärvt från sina föräldrar utan för stor påverkan av miljö. Naturligtvis tycker jag att ett Mh test även bra för en vuxen hund, dock ger det mig feedback i mitt sätt att tänka på mentaliteten när jag parar, för att se om tanken jag hade gick åt rätt håll.

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

 • A Childs Lullaby
 • Dancing in the Moonlight
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

 • The Loner
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Följer med villigt. Engagerar sig.
Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

 • A Childs Lullaby
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Accepterar. Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.

 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Leker aktivt, startar snabbt.

 • A Childs Lullaby
Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter – drar emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a 1. JAKT
Förföljande
Startar ej.

 • A Childs Lullaby
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter.

 • The Loner
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 • A Childs Lullaby
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.Dancing in the Moonlight
3b 1. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
Griper ej, nosar på föremålet.

 • Dancing in the Moonlight
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b 2. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
Griper ej, nosar på föremålet.

 • Dancing in the Moonlight
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.

 • Dancing in the Moonlight
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter alt oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer.

 • Dancing in the Moonlight
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.

 • Dancing in the Moonlight
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

 • The Loner
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del.

 • A Childs Lullaby
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Leker ej men visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. 

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

 • The Loner
Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.

 • Dancing in the Moonlight
Flyr högst 5 meter.

 • A Childs Lullaby
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

 • Dancing in the Moonlight
Visar enstaka hotbeteenden.

 • A Childs Lullaby
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 • The Loner
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen alt går inte fram.

 • A Childs Lullaby
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.

 • Dancing in the Moonlight
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.

 • The Loner
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.

 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen.

 • A Childs Lullaby
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

 • Dancing in the Moonlight
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp.

 • The Loner
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.

 • Dancing in the Moonlight
Flyr mer än 5 meter.

 • A Childs Lullaby
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram.

 • Dancing in the Moonlight
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden.

 • A Childs Lullaby
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.

 • The Loner
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.

 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

 • A Childs Lullaby
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.

 • A Childs Lullaby
 • Dancing in the Moonlight
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 • The Loner
Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig alt engagerar sig inte.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.

 • A Childs Lullaby
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

 • Dancing in the Moonlight
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.

 • The Loner
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.

 • Dancing in the Moonlight
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

 • The Loner
Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

 • A Childs Lullaby
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad alt går inte fram i tid.

 • A Childs Lullaby
 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt går inte fram i tid.

 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Besvara kontakt när figurant bjuder.
Tar kontakt själv. Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

 • A Childs Lullaby
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej.

 • Dancing in the Moonlight
Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.

 • A Childs Lullaby
Leker aktivt, startar snabbt.

 • The Loner
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej.

 • A Childs Lullaby
 • Dancing in the Moonlight
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

 • The Loner
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

 • The Loner
 • Dancing in the Moonlight
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.
Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet.
Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

 • A Childs Lullaby

< back