MH/Mental description of O-litter

< back

Karlskoga BK 9 Maj 2009

Orizzas MH redovisas separat eftersom delar av protokollet hann ändras innan hon gjorde sin.

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.Olivia
Paladin
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.Odezza
Oz´zon
Oziriz
Ohn
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.Oz’zon
Olivia
Följer med villigt. Engagerar sig.Odezza
Oziriz
Ohn
Paladin
Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.Odezza
Oz’zon
Olivia
Accepterar. Är neutral.Ohn Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.Oziriz
Paladin
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.Olivia Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.Odezza
Oz’zon
Oziriz
Ohn
Paladin
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Olivia Griper direkt med hela munnen.Odezza
Oz’zon
Oziriz
Ohn
Griper direkt, hugger föremålet.Paladin
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.Odezza
Oziriz
Ohn
Olivia
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper.Oz’zon Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.Paladin
3a 1. JAKT
Förföljande
Startar ej.Odezza
Oziriz
Ohn
Startar men avbryter.Olivia Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.Oz’zon
Paladin
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande
Startar ej.Odezza
Oziriz
Ohn
Olivia
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.Oz’zon
Paladin
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b 1. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.Odezza
Oziriz
Ohn
Olivia
Griper ej, nosar på föremålet.Paladin Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper.Oz’zon Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b 2. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.Odezza
Oziriz
Ohn
Olivia
Griper ej, nosar på föremålet.Paladin Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper.Oz’zon Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.Odezza
Oziriz
Ohn
Olivia
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter alt oro under hela momentet.Oz’zon
Paladin
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.Odezza
Oziriz
Ohn
Olivia
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.Oz’zon
Paladin
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.Odezza
Oz’zon
Oziriz
Ohn
Paladin
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del.Olivia Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.Odezza
Oz’zon
Ohn
Olivia
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.Paladin Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.Oziriz
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.Odezza
Oz’zon
Oziriz
Ohn
Olivia
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot.Paladin Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.Odezza
Oz’zon
Oziriz
Ohn
Olivia
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Paladin Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.Paladin Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.Olivia Flyr högst 5 meter.Oziriz
Ohn
Flyr mer än 5 meter.Odezza
Oz’zon
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.Odezza
Paladin
Visar enstaka hotbeteenden.Oz’zon Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Oziriz
Ohn
Olivia
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen alt går inte fram.Oziriz Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.Odezza
Oz’zon
Ohn
Olivia
Paladin
Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöverOdezza
Oz’zon
Oziriz
Ohn
Olivia
Paladin
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.Odezza
Oz’zon
Ohn
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.Paladin Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.Oziriz
Olivia
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar.Paladin Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Oz’zon
Oziriz
Flyr högst 5 meter.Ohn Flyr mer än 5 meter.Odezza
Olivia
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram.Oz’zon Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden.Odezza
Paladin
Går fram till skramlet när föraren står bredvidOziriz
Olivia
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.Ohn
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver. Odezza
Oziriz
Ohn
Paladin
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.Oz’zon Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.Olivia Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.Odezza
Paladin
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.Oz’zon
Ohn
Olivia
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.Oziriz Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.Oz’zon Visar enstaka hotbeteenden.Odezza
Paladin
Visar flera hotbeteenden under längre tid.Oziriz
Ohn
Olivia
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig alt engagerar sig inte.
Oz’zon
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.Odezza
Oziriz
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Ohn
Olivia
Paladin
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Oziriz
Paladin
Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.Odezza
Olivia
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.Oz’zon
Ohn
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad alt går inte fram i tid.Ohn
Olivia
Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden.Odezza
Oz’zon
Oziriz
Går fram till spöket när förarn ståd bredvid.Paladin Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figurant bjuder.Odezza
Olivia
Paladin
Tar kontakt själv. Balanserad.Oz’zon
Oziriz
Ohn
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.Odezza
Olivia
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.Oz’zon
Oziriz
Ohn
Paladin
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Ohn
Olivia
Griper direkt med hela munnen.Odezza
Oz’zon
Oziriz
Griper direkt, hugger föremålet.Paladin
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.Odezza
Oz’zon
Ohn
Paladin
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.Olivia Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

< back