O-litter (2008)

Födda/born: 27/3 2008.

Parents

Male

Xitamiz Paladin

HD/AD: UA
Öga/Eye: UA 2007.12.19
Dilute: DD (ej anlagsbärare/free)
VWd fri (free)

Female

Se uch Dkuch Intuch Norduch Kbhv-08  Nuch Nv-07 Xitamiz Olivia

HD/Hips: A
Öga/Eye: UA 2007.11.06
Dilute: DD (ej anlagsbärare/free)
VWd fri genom föräldrar (free)

Mer information om Olivia


Puppies

Två tikar (röd och black and tan) och fyra stycken hanar (black and tan).

odezza

Odezza

orizza

Ohn

Oz’zon

Oziriz

Ozlo


More pictures in their gallery.

Health

OdezzaOhnOrizzaOz´zonOzirizOzlo
GenderFemaleMaleFemaleMaleMaleMale
HD/ HipsABA
Eyesua 2011-08Clear 2012
von WillerbrantFreeFreeFreeFreeFreeFree
DiluteDD / freeDD / freeDD / freeDD / freeDD / freeDD / free
MH/ Mental description5/9 20095/9 200922/8 20095/9 20095/9 2009
MT/ Mental test (2 - 4 years)10/9 2011
Exterior description
10/10 2010
Exterior description
10/9 2011
Exterior description
Vaccinationsreaktioner/
Postvaccinal reaktion
None *None *None *None *None *None *

Mental description (MH)

Odezza, Ozzon, Ohn och Oziriuz var ett år och en månad, med plus på ett par dagar. Orizza gjorde sitt MH i augusti, viss text i protokollet hade då ändrats, därför redovisas hennes MH-protokoll separat.

Mh-testet är tänkt att utföras på hundar som är mellan ett till ett och ett halvt år för att se vad de har nedärvt från sina föräldrar utan för stor påverkan av miljö. Naturligtvis tycker jag att ett Mh test även bra för en vuxen hund, dock ger det mig feedback i mitt sätt att tänka på mentaliteten när jag parar, för att se om tanken jag hade gick åt rätt håll.

Mental test (MT)

Odezza, Orizza och Oziriz har även gjort mentaltest.

My evaluation of the litter

O- kullen har något som jag ser som en bra egenskap hos Pinschern, de är väldigt lugna, de har också otroligt mycket lek. De har heller inte mycket vakt, men är som pinschern ska vara, aristokrater. Detta har gjort att det varit en lättuppfostrad kull . Några är skottberörda men inte rädda, vilket innebär att de hanterar livet med ro.
De som är hälsotestade har klarat det med glans. Exteriört finns det en tandförlust i kullen storleksmässigt är de modell mindre, dock är det bara en som är någon cm under rasstandarden.
Personligen tycker jag det är en bra kull som ger Pinschern ett gott anseende, lugna, friska individer som passar i alla sorters familjer.

/Karin (20110824)

Pedigree