Xitamiz Vituz

Xitamiz Vituz
Xitamiz Vituz är pappa till KW-kullen.


Descriptions of Vituz

MENTAL DESCRIPTION (MH)

MENTAL TEST (MT)

EXTERIOR DESCRIPTION

Mental Description (MH)

Askersund 22/8-09
Gemensamt för VItuz och Indy

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Indy
Vituz
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Ej genomförd inom tid. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.
Vituz
Följer med villigt. Engagerar sig.
Indy
Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Vituz
Accepterar. Är neutral.
Indy
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Indy
Leker aktivt, startar snabbt.
Vituz
Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.
Indy
Vituz
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.
Indy
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.
Vituz
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a 1. JAKT
Förföljande
Startar inte/når ej fram till 1hjul.
Indy
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Vituz
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter.
Indy
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Vituz
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b 1. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.
Indy
Griper ej, nosar på föremålet.
Vituz
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b 2. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.
Indy
Griper ej, nosar på föremålet.
Vituz
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.
Vituz
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.
Indy
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter alt oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.
Indy
Vituz
Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.
Indy
Vituz
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
Indy
Vituz
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Indy
Vituz
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Indy
Vituz
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.
Vituz
Flyr högst 5 meter.
Indy
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Indy
Vituz
Visar enstaka hotbeteenden. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen alt går inte fram.
Vituz
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Indy
Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.
Indy
Vituz
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Indy
Vituz
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Indy
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
Vituz
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Indy
Vituz
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.
Indy
Vituz
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Indy
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Vituz
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.
Vituz
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Indy
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig alt engagerar sig inte.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.
Indy
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Vituz
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Vituz
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.
Indy
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad alt går inte fram i tid. Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden. Går fram till spöket när förarn ståd bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Indy
Vituz
Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.
Indy
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
Vituz
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej.
Indy
Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Vituz
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej.
Indy
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.
Vituz
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Indy
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.
Vituz
Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

 

Mental Test (MT)

MT – Xitamiz Vituz
Domare: Marie-Louise Strömbäck
Gunnel Ferm
2010-10-10
Poäng: 360
Ej Godkänd

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen
Nyckel Mentaltest fastställd 2010-01-01

1 2 3 4 5
Syfté
Samarbete/Lek
Föremål/Förare

2

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

4

Vituz

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

6

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning.

8

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

10

Samarbete/Lek
Föremål/TL

4

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

8

Vituz

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren. 

12

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaningar.

16

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

20

Gripa;
Ta tag 5m.

3

Griper ej/nosar på föremålet.Vituz Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

6

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar.

9

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

12

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

15

Ta tag 40 m.

3

Vituz

6

9

12

15

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej.Vituz Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

6

Tuggar eller byter tag upprepade gånger. 

9

Tuggar/byter tag vid något tillfällen. 

12

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. 

15

Hålla i 40 m.

4

Vituz

8

12

16

20

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej.Vituz Håller, men drar inte emot. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning.

4

Växlar mellan att hålla och dra emot. 

6

Drar emot tills testledaren släpper. Kan rycka vid något tillfälle. 

8

Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper. 

10

Slita/dra40m.

2

Vituz

4

6

8

10

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter.

4

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända. 

6

Startar tveksamt, eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. 

8

Vituz

Startar med hög fart – målinriktad. 

10

Förföljande; Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. 

6

Vituz

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

9

Griper direkt, släpper. 

12

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. 

15

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram.Vituz Framme jobbar mindre än 30 sekunder.

12

Jobbar i 30 sekunder.

18

Jobbar i 60 sekunder.

24

Jobbar i 90 sekunder.

30

Social självsäkerhet

10

Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera. Visar social osäkerhet i flera situationer.

20

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

30

Visar otrivsel/något undvikande i någon situation.

40

Vituz

Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande.

16

Neutral, låter sig klappas.

24

Vituz

Besvarar när figurant bjuder. 

32

Normalt nyfiken när anledning finns. 

40

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta.

16

Vituz

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta.

24

Svarar på lek & lekinviter. 

32

Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter.

40

Handlingsförmåga

10

Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

20

Löser uppgifter i de flesta situationer.

30

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

40

Vituz

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

50

Anpassningsförmåga

10

Anpassar med låg intensitet i de flesta testsituationer. Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer.

20

Anpassar med låg intensitet i några testsituationer.

30

Anpassar med hög intensitet i några testsituationer.

40

Anpassar intensiteten i testsituationerna. (Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)

50

Vituz

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkommande handlingar.) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling)

20

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

30

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).

40

Vituz

Obrute koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

50

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

20

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation.

30

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

40

Avreagerar snabbt i alla situationer.

50

Vituz

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

10

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

15

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

20

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

25

Vituz

Rädsla

4

Flyr i de flesta testsituationre alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

8

Vituz

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

12

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.

16

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

20

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. 

6

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

9

Vituz

Visar liten aggression.

12

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

15

Nyfikenhet

8

Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram.

16

Går fram med hjälp.

24

Går fram utan hjälp i de flesta situationer med med tidsfördröjning.

32

Vituz

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

40

Skott Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen.Vituz Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.

 

Exterior Description

Domare: Åke Cronander
2010-10-10
Godkänd exteriörbeskrivning

H
E
L
H
E
T
1 Höjd: 48cm Medelstor
2 Kroppslängd: 50cm Lång
3 Bröstdjup: 23cm Grund
4 Bröstkorg Oval
5 Benstomme Korrekt
6 Muskulatur Välutvecklad
7 Halsskinn Korrekt
8 Huvud/Rygglängd 18/36 Välbalanserad
9 Typ Välbalanserad
10 Färg Korrekt
11 Tecken
12 Stickel hår Inga
13 Markeringar
14 Mask P/S
15 Pigment Korrekt
16 Päls: strävhet Korrekt
17 Päls: form Korrekt
18 Testikelstatus Korrekt
19 Könsprägel Korrekt
H
U
V
U
D
20 Huvudform Korrekt
21 Skallparti Korrekt
22 Nos-skall-linje Bruten
23 Stop Markerat
24 Nosparti: Längd Korrekt
25 Nosparti: Form Korrekt
26 Ögon: Färg Ljusa
27 Ögon: Form Ovala
28 Öron: Ställning Lätta
29 Öron: Ansättning Korrekt
30 Öron: Storlek Korrekt
31 Bett Saxbett
32 Antal tänder Korrekt
F
R
A
M
33 Halslängd Korrekt
34 Bröstkorgens längd Korrekt
35 Förbröst Välutvecklat
36 Frambensvinklar Korrekta
37 Armbågar Välställda
38 Mellanhänder Korrekta
39 Tassar: Form Korta, runda o slutna
40 Tassar: Ställning Korrekt
41 Manke (markering) Obetydlig
42 Rygglinje Korrekt
43 Länd Lång
B
A
K
44 Kors: Längd Korrekt
45 Kors: Lutning Korrekt
46 Svans: Hållning Korrekt
47 Lår Smalt
48 Knävinklar Korrekta
49 Hasvinklar Korrekta
R
Ö
R
E
L
S
E
50 Bakifrån Parallella
51 Hasleder: Fasthet Fasta
52 Framifrån Parallella
53 Armbågar: Fasthet Utåtvridna
54 Hanlovar: Fasthet Fasta
55 Rygg Fast
56 Steglängd Kort