MH/Mental description of DR-litter

< back

Filipstad, 26/5 2012
Beskrivare: Peter Lind

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • Long Way to Go

Filipstad, 27/5 2012
Beskrivare: June Jakto

 • All My Lovin
 • Brave New World

Mh-testet är tänkt att utföras på hundar som är mellan ett till ett och ett halvt år för att se vad de har nedärvt från sina föräldrar utan för stor påverkan av miljö. Naturligtvis tycker jag att ett Mh test även bra för en vuxen hund, dock ger det mig feedback i mitt sätt att tänka på mentaliteten när jag parar, för att se om tanken jag hade gick åt rätt håll.

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • All My Lovin
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
 • Brave New World
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.

 • All My Lovin
Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • Long Way to Go


Följer med villigt. Engagerar sig.

 • Brave New World
Följer med villigt. Visar itensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

 • Beloved
 • All My Lovin
 • Brave New World
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

 • Salt of Joy
Accepterar. Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.

 • All My Lovin
 • Brave New World
Leker aktivt, startar snabbt.

 • Salt of Joy
 • Rainbow Child
Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.

 • Beloved
 • Long Way to Go
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
 • Brave New World
Griper direkt med hela munnen.

 • All My Lovin
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.

 • Beloved
 • Rainbow Child
 • All My Lovin
 • Brave New World
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

 • Salt of Joy

Biter – drar emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper.

 • Long Way to Go
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a 1. JAKT
Förföljande
Startar ej.

 • All My Lovin
Startar men avbryter.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • Brave New World
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 • Long Way to Go
3a 2. JAKT
Förföljande
Startar ej.

 • All My Lovin
Startar men avbryter.

 • Beloved
 • Brave New World
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

 • Salt of Joy
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
3b 1. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b 2. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.

 • Salt of Joy
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

 • Beloved
 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter alt oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • All My Lovin
 • Brave New World
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 • Long Way to Go
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

 • Salt of Joy
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

 • Beloved
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • All My Lovin
 • Brave New World
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

 • Long Way to Go
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • All My Lovin
 • Brave New World
Leker ej men visar intresse.

 • Long Way to Go
Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. 

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • All My Lovin
 • Brave New World
Blir aktiv men avbryter.

 • Long Way to Go
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • All My Lovin
 • Brave New World
Flyr högst 5 meter.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

 • Rainbow Child
 • All My Lovin
 • Brave New World
Visar enstaka hotbeteenden.

 • Long Way to Go
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 • Salt of Joy
 • Beloved
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen alt går inte fram.

 • Salt of Joy
 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.

 • Brave New World
Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 • All My Lovin
Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet.

 • Beloved
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen.

 • Rainbow Child
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
 • Brave New World
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • All My Lovin
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp.

 • All My Lovin
Hukar sig och stannar.

 • Brave New World
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 • Salt of Joy
 • Beloved
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 • Long Way to Go
Går fram till skramlet utan hjälp.

 • All My Lovin
 • Brave New World
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.

 • Salt of Joy
 • All My Lovin
 • Brave New World
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

 • Long Way to Go
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

 • Beloved
 • Rainbow Child
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • All My Lovin
 • Brave New World
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig alt engagerar sig inte.
Tittar till mot spökena då och då.

 • Rainbow Child
 • Long Way to Go
Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

 • Salt of Joy
 • Beloved
 • Brave New World
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.

 • All My Lovin
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.

 • Beloved
 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.

 • Salt of Joy
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

 • Rainbow Child
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad alt går inte fram i tid.

 • Salt of Joy
 • Rainbow Child
 • All My Lovin
Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

 • Beloved
 • Brave New World
Går fram till spöket utan hjälp.

 • Long Way to Go
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt går inte fram i tid.

 • Salt of Joy
 • Beloved
Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.

 • Rainbow Child
 • All My Lovin
Besvara kontakt när figurant bjuder.

 • Brave New World
Tar kontakt själv. Balanserad.

 • Long Way to Go
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej.

 • Rainbow Child
Leker ej men visar intresse.

 • Salt of Joy
Leker – startar långsamt men blir aktiv.

 • Beloved
Leker aktivt, startar snabbt.

 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej.

 • Beloved
 • Rainbow Child
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

 • Salt of Joy
 • Long Way to Go
 • All My Lovin
 • Brave New World
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

 • Long Way to Go
 • Brave New World
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.

 • Salt of Joy
Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet.
Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

 • Beloved
 • Rainbow Child
 • All My Lovin

< back