Gangland Wolfrider’s Joyleaf

Gangland Wolfrider´s JoyleafGangland Wolfrider's JoyleafGangland Wolfrider’s JoyleafGangland Wolfrider’s JoyleafGangland Wolfrider’s JoyleafGangland Wolfrider’s Joyleaf

SE VCH Gangland Wolfrider´s Joyleaf ”Joy”

Född/born: 2008.01.13
Höjd/height: 43cm (10/10-10)
Vikt/weight: 11,2kg (29/5-09)
HD/hips: A
Öga/eye: Clear 2012.07.25  (2008,2009, 2011)
Tänder/teeth: Fulltandad med korrekt bett / Full and proper mouth

Dilute: DD (ej anlagsbärare/free)
VWd fri (free)
Godkänd mentalbeskrivning (MH)
Mentaltest 2-4år/years (MT)
Godkänd exteriörbeskrivning

About Joy

Lilljoy som vi kallar henne  är en tik i mindre format. ”Lill-joy” är en otroligt social tik, med svansen ständigt i viftande position, hon älskar alla människor och är mycket godmodig . Hennes motto är ”människor är underbara och alla bjuder säkert på nått om man har tur”. Hon är snabb som en vessla, när hon är lös, men kommer naturligtvis lika snabbt tillbaka när man ropar på henne, för man får ju godis. Hon har som unghund varit en liten ”studs-boll” men blivit betydligt lugnare sista halvåret. Hon kan dock fokusera då hon tränar och tävlar i viltspår. Hon är en lättsam hund , att fostra och ha henne har varit lätt, tex ensamhetsträning behövdes aldrig tränas. En olat hon har är att hon kan skälla på andra hundar vi möter då hon är i koppel, men då jag ofta har mina hundar lösa så får jag lasta mig själv på dålig träning. Hennes päls är mjuk som siden, men hon är lite känslig för väder och vind då den inte står emot så bra som på de andra , detta är naturligtvis något jag tittat på när man väljer hane till tilltänkta kullar, och utvärderingen av hennes första kull är att de har fått bättre päls än henne, och att kullens far i MJ-kullen, bidrog med att komplettera detta mycket bra.

Puppys by Joy

Kennel Noticeable, MJ-Kullen (2010)
Hane: KORAD NUCH SEUCH DKUCH NORDUCH INTUCH DKV-10 BH Xitamiz Trayan

Pedigree

Pedigree - Gangland Wolfrider´s Joyleaf

Descriptions about Joy

MENTAL DESCRIPTION (MH)

MENTAL TEST (MT)

EXTERIOR DESCRIPTION

Mental description (MH)

Domare: Elisabeth Pettersson
Askersund, 2009-08-22
Känd mental status

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Joy
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Ej genomförd inom tid. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig.
Joy
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral.
Joy
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej.
Joy
Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej.
Joy
Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.
Joy
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a 1. JAKT
Förföljande
Startar inte/når ej fram till 1hjul. Startar men avbryter.
Joy
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a 2. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter.
Joy
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b 1. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.
Joy
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b 2. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet alt springer ej fram.
Joy
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
förhöjningar.
Joy
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter alt oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Joy
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.
Joy
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första & andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första & andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Joy
Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse.
Joy
Leker, griper försiktigt, släpperm drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter.
Joy
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intreses även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undarmanöver utan att vända bort blicken.
Joy
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Joy
Visar enstaka hotbeteenden. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen alt går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går framt till overallen när föraren gått halva avståndet.
Joy
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. minskat utslag vid andra passagen.
Joy
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Joy
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter.
Joy
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skrammlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Joy
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Joy
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Joy
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/lek mot skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Joy
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/
skärmar av sig alt engagerar sig inte.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.
Joy
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Joy
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flytstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad alt går inte fram i tid. Går fram när föraren talar med figuranten /lockar på hunden. Går fram till spöket när förarn ståd bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
Joy
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök alt går inte fram i tid. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.
Joy
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej.
Joy
Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej.
Joy
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter med upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet. Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet.
Joy
Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

Mental test (MT)

Domare: Carina Melanoz
Cathrine Hoff
2010-09-25
Poäng: – (bryter vid släden)

Orsaken till att jag går på MT (mentaltest 2-4 år) är att jag är vetgirig som person och vill se om hunden är som den var som ung eller om vissa egenskaper har förändrats. Testet är inte lika som MH men vissa likheter finns. Oavsett om hunden visat att den är skottberörd är tanken att om jag gör testet så kan man få ett protokoll där man ser hundens övriga egenskaper. Alla mina hundar klarar i dagens datum av nyår, påsk, och diverse träning med skott alternativ fyrverkerier.

Det är dock inte meningen att de ska bli rädda för skott och därför har jag med vissa hundar gjort MT med tanken att man bryter efter första skottet.

Spontant tycker jag mina tikars bästa egenskaper är att de inte har skärpa och är sociala, de jag tycker är synd är att jag gärna vill ha mer lek och kamp, men det tycker jag gäller hela rasen.

Tanken att gå MT med joy var att ännu en gång visa vilken underbart social hund hon är. Vi gick banan till sista momentet, släden (Sen är det enbart skottprovet kvar) . Då Joy visat att ibland vara skottberörd var inte tanken att genomföra alla 4 skotten. Joy jobbade på fint med den största egenskapen hon har, socialitet, då hon inte kunde vifta bort hoten med sin svans tyckte Joy att det var jobbigt. Jag ser Joy som en stor resurs i aveln med sin socialitet, hon har ingen skärpa, har ett inre lugnt i hennes värld finns inga ”knepiga människor” eller hot.

Då vi inte genomförde hela momentet släden, blev jag lite besviken att protokollet inte kunde fyllas i mer, det jag ville visa med protokollet var just socialitet och ingen aggressivitet. Men ni som är lika vetgiriga som mig kan ju alltid titta på hennes MH så ser ni hur hon reagerar under hot och stress.

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen
Nyckel Mentaltest fastställd 2010-01-01

1 2 3 4 5
Syfté
Samarbete/Lek
Föremål/Förare

2

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

4

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

6

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning.

8

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

10

Samarbete/Lek
Föremål/TL

4

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

8

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

12

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaningar.

16

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

20

Gripa;
Ta tag 5m.

3

Griper ej/nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

6

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar.

9

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

12

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

15

Ta tag 40 m.

3

6

9

12

15

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

6

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

9

Tuggar/byter tag vid något tillfällen.

12

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

15

Hålla i 40 m.

4

8

12

16

20

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej. Håller, men drar inte emot. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning.

4

Växlar mellan att hålla och dra emot.

6

Drar emot tills testledaren släpper. Kan rycka vid något tillfälle.

8

Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper.

10

Slita/dra40m.

2

4

6

8

10

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter.

4

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

6

Startar tveksamt, eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

8

Startar med hög fart – målinriktad.

10

Förföljande; Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet.

6

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

9

Griper direkt, släpper.

12

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

15

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram. Framme jobbar mindre än 30 sekunder.

12

Jobbar i 30 sekunder.

18

Jobbar i 60 sekunder.

24

Jobbar i 90 sekunder.

30

Social självsäkerhet

10

Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera. Visar social osäkerhet i flera situationer.

20

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

30

Visar otrivsel/något undvikande i någon situation.

40

Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande.

16

Neutral, låter sig klappas.

24

Besvarar när figurant bjuder. 

32

Normalt nyfiken när anledning finns. 

40

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta.

16

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta.

24

Svarar på lek & lekinviter. 

32

Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter.

40

Handlingsförmåga

10

Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

20

Löser uppgifter i de flesta situationer.

30

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

40

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

50

Anpassningsförmåga

10

Anpassar med låg intensitet i de flesta testsituationer. Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer.

20

Anpassar med låg intensitet i några testsituationer.

30

Anpassar med hög intensitet i några testsituationer.

40

Anpassar intensiteten i testsituationerna. (Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)

50

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkommande handlingar.) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling)

20

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

30

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).

40

Obrute koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

50

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

20

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation.

30

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

40

Avreagerar snabbt i alla situationer.

50

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

10

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

15

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

20

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

25

Rädsla

4

Flyr i de flesta testsituationre alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

8

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

12

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.

16

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

20

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. 

6

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

9

Visar liten aggression.

12

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

15

Nyfikenhet

8

Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram.

16

Går fram med hjälp.

24

Går fram utan hjälp i de flesta situationer med med tidsfördröjning.

32

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

40

Skott Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen. Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Exterior description

Domare: Åke Cronander
2010-10-10
Godkänd exteriörbeskrivning

H
E
L
H
E
T
1 Höjd: 43cm Liten
2 Kroppslängd: 47cm Lång
3 Bröstdjup: 20cm Grund
4 Bröstkorg Oval
5 Benstomme Tunn
6 Muskulatur Välutvecklad
7 Halsskinn Korrekt
8 Huvud/Rygglängd 18/36 Välbalanserad
9 Typ Lätt
10 Färg Korrekt
11 Tecken
12 Stickel hår Inga
13 Markeringar
14 Mask P/S
15 Pigment Korrekt
16 Päls: strävhet Korrekt
17 Päls: form Korrekt
18 Testikelstatus
19 Könsprägel Korrekt
H
U
V
U
D
20 Huvudform Korrekt
21 Skallparti Korrekt
22 Nos-skall-linje Parallell
23 Stop Markerat
24 Nosparti: Längd Korrekt
25 Nosparti: Form Korrekt
26 Ögon: Färg Korrekt mörkbruna
27 Ögon: Form Ovala
28 Öron: Ställning Välburna
29 Öron: Ansättning Korrekt
30 Öron: Storlek Korrekt
31 Bett Saxbett
32 Antal tänder Korrekt
F
R
A
M
33 Halslängd Korrekt
34 Bröstkorgens längd Kort
35 Förbröst Outvecklat
36 Frambensvinklar Korrekta
37 Armbågar Utåtvridna
38 Mellanhänder Korrekta
39 Tassar: Form Korta, runda o slutna
40 Tassar: Ställning Korrekt
41 Manke (markering) Obetydlig
42 Rygglinje Korrekt
43 Länd Lång
B
A
K
44 Kors: Längd Korrekt
45 Kors: Lutning Sluttande
46 Svans: Hållning Korrekt
47 Lår Välutvecklat
48 Knävinklar
49 Hasvinklar Korrekta
R
Ö
R
E
L
S
E
50 Bakifrån Parallella
51 Hasleder: Fasthet Fasta
52 Framifrån Parallella
53 Armbågar: Fasthet Utåtvridna
54 Hanlovar: Fasthet Fasta
55 Rygg Fast
56 Steglängd Kort